DOEL

STEUN EEN SOCIAAL PROJECT DOOR DE AANKOOP VAN WIJN

Beste Vrienden,

Als Rotary Club hebben wij als doel om sociale projecten te steunen en om jonge mensen kansen te geven bij het ontplooien van hun toekomst. Hiervoor moeten wij over de nodige middelen kunnen beschikken, en zijn wij voortdurend op zoek naar acties, die ons financieel toelaten een bijdrage te leveren ten voordele van personen die het minder goed hebben.

De bekende wijndistribiteur Magnus uit Kontich en Rotary Club Keerbergen hebben een partnership gesloten waarbij Magnus een deel van zijn winst afstaat ten voordele van onze sociale projecten, bij aankoop van wijn via onze Club.

Voor de eindejaarsfeesten heeft onze Rotary Club 3 witte en 3 rode wijnen alsook 2 champagnes geselecteerd, die wij u aan een aantrekkelijke prijs aanbieden. Beschrijving van deze wijnen en champagnes vindt u in de webshop.


PRAKTISCH

U kan deze bestellen, hetzij door bovenaan te klikken op SHOP/BESTELLEN.

Naast de wijnen die wij aanbieden, kan u natuurlijk ook andere wijnen kiezen uit het grote aanbod van Magnus, en deze bestellen via de website van Magnus (www.magnuswijnen.be) met vermelding 'Rotary Keerbergen'. Magnus past hier alle voorwaarden en reducties toe, waarvan u kan genieten bij promoties en dergelijke meer. Bij een aankoop van 85 EUR of meer, wordt de wijn gratis aan huis geleverd.

Met de opbrengst die onze Rotary Club ontvangt van Magnus, kunnen wij een deel van onze sociale projecten financieren, en met uw aankoop via de methodes hierboven beschreven helpt u ons ons doel te bereiken. De sociale doelen, die onze Club steunt, vindt u terug op onze website.

Indien u vragen heeft, kan u steeds terecht bij Magnus zelf, of bij één van onze leden.

Wij hopen ten zeerste dat u ingaat op dit aanbod, en wijnen bestelt bij Magnus via onze Rotary Club, en danken u bij voorbaat voor uw sympathie en steun.